Onze kracht

Samenwerken
Onze organisatie is er op ingericht om samenwerking optimaal te ondersteunen. De verschillende bedrijven binnen onze groep werken op een natuurlijke manier samen. We maken gebruik van elkaars expertise, delen onze kennis en netwerken en werken collegiaal samen op de bouwplaats enop kantoor.

 

Ontmoeten
De cultuur binnen VB Groep wordt sterk bepaald door de normen en waarden die de oprichter van de groep, Johan van Boldrik, heeft geïntroduceerd. Familie en de manier waarop je binnen een familie met elkaar omgaat, spelen daarin een belangrijke rol. In deze informele, maar professionele familiecultuur staat de deur bij iedereen altijd open. Juist door elkaar te helpen de weg te vinden, komen we verder. We organiseren regelmatig interne bijeenkomsten. Want door samen te reflecteren, leren we van elkaar.

 

Als familiebedrijf vieren we ook onze successen graag samen. Samen met medewerkers en partners aan wie we die successen te danken hebben. Met een Brabants worstenbroodje, Limburgse vlaai, Utrechts Domtorentje of een borrel.

 

Verbinden
In onze organisatie hoort iedereen erbij. Ook kwetsbare groepen die een kans verdienen. Vanuit ons geloof in het motto 'Resultaat komt samen', draagt iedereen op zijn of haar manier een steentje bij aan onze toekomst. Altijd gericht op samen, op verbinding en ontmoeting. Met onze mensen maar ook met het vastgoed dat we ontwikkelen en bouwen. Leefomgevingen waar verschillende doelgroepen, leeftijden en achtergronden bij elkaar wonen en deel uitmaken van een levendige gemeenschap.

 

Duurzaam
Als familiebedrijf, met een lange geschiedenis, is duurzaamheid voor ons vanzelfsprekend. We willen de wereld immers beter overdragen aan de generaties na ons. Vanuit die ambitie heeft jouw ontwikkeling onze onafgebroken aandacht. Die begint op de werkvloer in de dagelijkse praktijk: gewoon dóen en vragen. Met de VB Academy ondersteunen we jou professionele en persoonlijke ontwikkeling. Gericht op meer kennis, meer vaardigheden en nog vele plezierige dienstjaren.

 

Als goed werkgever willen we weten hoe onze mensen hun werk ervaren. Want er zijn altijd zaken die we samen nóg beter kunnen regelen.