Villa Eikenhoven

   Onderhoud- en restauratie werkzaamheden

   Villa Eikenhoven is een Rijksmonument, de aanvang en oplevering van de bouw heeft plaatsgevonden 1915 - 1916.

   De afgelopen maanden hebben we in verschillende fases onderhoud- en restauratie werkzaamheden uitgevoerd aan de woning en de garage. Wat het gebouw uniek maakt is dat sinds de bouw weinig veranderd is aan zowel ex- als interieur.

   Om de karakteristieke eigenschappen van deze villa te behouden is goede communicatie met de opdrachtgever van essentieel belang geweest.