Certificaten & Keurmerken

Bouwgarant

Van Miltenburg Bouw & Onderhoud is aangesloten bij Stichting BouwGarant. BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw.

 

 

 

Bouwend Nederland


Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven en met circa 4.300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

De totale bouwsector is in Nederland goed voor 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van 50 miljard euro (prijsniveau 2010). De sector biedt werk aan ruim 444.000 mensen.

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

 

Kerntaken
De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven.

 

Belangenbehartiging
De belangrijkste taak van Bouwend Nederland is het scheppen van ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord te kunnen bijdragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. De ontwikkelingen op economisch en demografisch niveau volgen elkaar snel op, de maatschappij verandert constant. Bouwend Nederland draagt graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en mobiliteit.

Bouwend Nederland behartigt de belangen van haar leden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De vereniging streeft ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Bouwend Nederland is aangesloten bij MKB-Nederland en bij VNO-NCW. Voor meer informatie over belangenbehartiging kunt u kijken bij het onderdeel 'Visie' op de homepage van deze website.

 

Brancheontwikkeling
Naast belangenbehartiging richt Bouwend Nederland zich op brancheontwikkeling; het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van haar leden. Hierdoor kan de sector zich ontwikkelen tot een moderne, innovatieve en betrokken sector die een belangrijke bijdrage levert aan economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Deze programma's worden door Bouwend Nederland ontwikkeld en aangeboden aan de leden.

 

Ledenservice

Een derde belangrijke taak van de vereniging is het bieden van dienstverlening, individueel en collectief. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Op het gebied van individuele dienstverlening kunt u denken aan Bouwend Nederland Advies (de telefonische helpdesk), de spreekuren sociale zaken, financiële ledenvoordelen en kwaliteitslabels. Ook via bijeenkomsten kunt u veel nuttige informatie ontvangen. Verder ontvangt u uw persoonlijke inlogcode voor informatie op het deel van de website van Bouwend Nederland, dat alleen voor leden bestemd is.

 

VCA-certificering


VCA is veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Steeds meer opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat verplicht.

 

Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektrotechniek en procesbesturing
  • Bouwkunde
  • Civiele techniek
  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Hoe is VCA ontstaan?
VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

 

Stichting Samenwerking voor Veiligheid
Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

 

Europese standaarden
Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

 

De beleidsverklaring over het kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en duurzaamheidsbeleid is op te vragen via info@vanmiltenburg.nl