Bouwend NederlandBouwgarantVCA gecertificeerde aannemer

Certificaten

BouwgarantBouwGarant

Aannemingsbedrijf Van Miltenburg is aangesloten bij Stichting BouwGarant, die opdrachtgevers zekerheid biedt over een professionele dienstverlening.

Een BouwGarant-aannemer biedt de volgende zekerheden:

1 Juiste diploma’s en verzekeringen

Iedereen kan zich aannemer noemen. Maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. U weet dus zeker dat u een ervaren vakman inschakelt die zijn zaken op orde heeft.

2 Aantoonbare ervaring

BouwGarant-aannemers hebben aantoonbare ervaring in de bouw. Daardoor weten zij welke aanpak tot het beste resultaat leidt en kunnen ze u goed adviseren.

3 Duidelijke afspraken

De BouwGarant-aannemer zet samen met u alle afspraken op papier. Van offerte tot en met de oplevering. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

4 Kwaliteitscontroles

BouwGarant-aannemers worden regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie. Alleen bedrijven die aan alle eisen voldoen, mogen het BouwGarant-keurmerk dragen.

5 Garantie

U kunt kiezen voor extra zekerheid door garantie af te sluiten. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deze garantie. Meer info.

6 Uitgebreide klachtenregeling

BouwGarant kent een uitgebreide regeling waarbij het snel en adequaat oplossen van klachten centraal staat. Een voorbeeld is de BouwGarant Quick Scan. Hierbij doet een onafhankelijk deskundige op locatie een bindende uitspraak.

7 Geschillencommissie

Samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis heeft BouwGarant de Geschillencommissie Verbouwingen opgericht. Heeft u een probleem met uw aannemer en komt u er – ook na bemiddeling door BouwGarant – samen niet uit, dan kunt u terecht bij deze onafhankelijke geschillencommissie. De Geschillencommissie is getoetst door de Raad voor Accreditatie.

Bouwend NederlandBouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven en met circa 4.300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

De totale bouwsector is in Nederland goed voor 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van 50 miljard euro (prijsniveau 2010). De sector biedt werk aan ruim 444.000 mensen.

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

Kerntaken

De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven.

Belangenbehartiging

De belangrijkste taak van Bouwend Nederland is het scheppen van ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord te kunnen bijdragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. De ontwikkelingen op economisch en demografisch niveau volgen elkaar snel op, de maatschappij verandert constant. Bouwend Nederland draagt graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en mobiliteit.

Bouwend Nederland behartigt de belangen van haar leden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De vereniging streeft ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Bouwend Nederland is aangesloten bij MKB-Nederland en bij VNO-NCW. Voor meer informatie over belangenbehartiging kunt u kijken bij het onderdeel ‘Visie’ op de homepage van deze website.

Brancheontwikkeling

Naast belangenbehartiging richt Bouwend Nederland zich op brancheontwikkeling; het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van haar leden. Hierdoor kan de sector zich ontwikkelen tot een moderne, innovatieve en betrokken sector die een belangrijke bijdrage levert aan economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Deze programma’s worden door Bouwend Nederland ontwikkeld en aangeboden aan de leden.

Ledenservice

Een derde belangrijke taak van de vereniging is het bieden van dienstverlening, individueel en collectief. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Op het gebied van individuele dienstverlening kunt u denken aan Bouwend Nederland Advies (de telefonische helpdesk), de spreekuren sociale zaken, financiële ledenvoordelen en kwaliteitslabels. Ook via bijeenkomsten kunt u veel nuttige informatie ontvangen. Verder ontvangt u uw persoonlijke inlogcode voor informatie op het deel van de website van Bouwend Nederland, dat alleen voor leden bestemd is.

VCA-certificeringvca-certificering

VCA is veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Steeds meer opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat verplicht.

Voor wie?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektrotechniek en procesbesturing
  • Bouwkunde
  • Civiele techniek
  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Hoe is VCA ontstaan?

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Europese Standaard

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

Download hier het certificaat

Keurmerken

Graydon Financieel Gezond AwardGraydon Award

Op 4 april 2012 heeft Aannemingsbedrijf van Miltenburg & Zn. B.V. de Graydon award in ontvangst mogen nemen. Deze award wordt uitgereikt aan bedrijven die tot de top behoren van financieel gezonde bedrijven in de branche.

De Award, een kwaliteitskeurmerk op basis van omzetcijfers, jaarcijfers, kredietwaardigheid, betaalgedrag en de algemene bedrijfssituatie, werd uitgereikt aan de directie, Ad & Wim van Miltenburg.

Strenge criteria

Niet iedereen ontvangt zomaar een award. Er zijn een aantal strikte voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen, wil deze in aanmerking komen voor deze award. Zo moet een bedrijf een positief kredietadvies krijgen en mag er een minimale kans op wanbetaling zijn. Informatie afkomstig uit de Graydon database, die dagelijks wordt onderhouden, zodat zakenrelaties verzekerd zijn van de meest complete en actuele gegevens. De aftrap van deze actie van Graydon vond plaats op de vastgoedbeurs PROVADA 2011, waar slechts de helft van de aanwezige bedrijven bleek te voldoen aan deze criteria.

Verantwoord zakendoen

Uitreiking van de Graydon Financieel Gezond Award aan Aannemingsbedrijf P.A. van MiltenburgGertjan Kaart, algemeen directeur bij Graydon: “Met de award kunnen bedrijven zich onderscheiden ten opzichte van de concurrent. De award laat zien dat een bedrijf aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
Dat betekent dat zakenrelaties zonder zorgen met ze kunnen samenwerken.”

Wilt u een offerte aanvragen?
Wilt u een offerte aanvragen? In een persoonlijk gesprek kijken wij graag naar uw wensen en specifieke situatie.
Heeft u een andere vraag? Stel deze dan ook gerust.
Vul uw gegevens in en wij nemen z.s.m. contact met u op.