Bouwgarant: Zekerheid & Garantie

Bent u bang dat uw project veel meer gaat kosten dan gedacht, dat het allemaal veel langer gaat duren of dat de aannemer zijn werk niet netjes oplevert? Met een BouwGarant-aannemer kunt u in ieder geval rekenen op:

Kwaliteitscontroles

BouwGarant-aannemers worden regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie. Alleen bedrijven die aan alle eisen voldoen, mogen het BouwGarant-keurmerk dragen.

 

bouwgarant

Garantie

U kunt kiezen voor extra zekerheid door garantie af te sluiten. Mocht uw aannemer failliet gaan, dan heeft u de zekerheid dat het werk wordt afgebouwd.

Uitgebreide klachtregeling

Wij kennen een uitgebreide regeling waarbij het snel en adequaat oplossen van de klacht centraal staat. Meer over de klachtregeling

Geschillencommissie

Samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben wij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw opgericht. Heeft u een probleem met uw aannemer? En u komt er samen niet uit, ook niet na bemiddeling door BouwGarant. Dan kunt u terecht bij deze onafhankelijke geschillencommissie. Meer over de Geschillencommissie

Aantoonbare ervaring

BouwGarant-aannemers hebben aantoonbare ervaring in de bouw. Daardoor weten zij welke aanpak tot het beste resultaat leidt en kunnen ze u goed adviseren.

Juiste diploma’s & verzekeringen

Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. U weet dus zeker dat u een ervaren vakman inschakelt die zijn zaken op orde heeft.

Duidelijke afspraken

De BouwGarant-aannemer zet samen met u alle afspraken op papier. Van offerte tot en met de oplevering. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

De garantie van BouwGarant

Met de bouw of verbouwing van een woning zijn vaak grote bedragen gemoeid. Het is dus belangrijk om voor zekerheid te kiezen. De keuze voor een bouwbedrijf met het keurmerk van BouwGarant is een eerste stap. Kies vervolgens voor de verzekerde garantie van BouwGarant. Dan weet u zeker dat het goed komt.

BouwGarant kent drie garantieproducten:

 • Verbouwgarantie voor verbouw, onderhoud en renovatie.
 • Nieuwbouwgarantie voor nieuwbouwwoningen en appartementen.
 • EnergiePrestatieGarantie voor nieuwbouw en bestaande woningbouw.

 

Vraag nu de BouwGarantie aan!
bouwgarant bouwgarantie aanvragen

De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant valt sinds 18 juli 2013 onder het keurmerk van Stichting Garantiewoning. Voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG) voor een nieuwbouwwoning is een garantie met dit keurmerk een vereiste.

Zekerheid

Met de garantie van BouwGarant heeft u de zekerheid dat:

 • Afbouwwaarborg
  Indien uw bouwbedrijf tijdens de bouw failliet gaat, wordt de schade vergoed op de in de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling beschreven wijze.
 • Herstelwaarborg
  Indien uw bouwbedrijf wegens faillissement dan wel uit weigerachtigheid niet langer voldoet aan diens verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst, terwijl het reeds door hem uitgevoerde werk ondeugdelijk is, wordt de schade vergoed op de in de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling beschreven wijze.

De herstelwaarborg gaat drie maanden na oplevering van de woning in. In de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling vindt u de termijnen van de garantie. Deze is over het algemeen zes jaar, maar kent op onderdelen kortere termijnen. Voor ernstige gebreken kent de BouwGarant Nieuwbouwgarantie een termijn van tien jaar.

Door het afsluiten van de Nieuwbouwgarantie heeft u:

 • Zekerheid bij faillissement van het bouwbedrijf en bij gebreken na oplevering.
 • Voldoende bescherming omdat er gewerkt wordt met standaardovereenkomsten en voorwaarden (gezamenlijke productie van producenten- en consumentenorganisaties).
 • Toegang tot laagdrempelige geschillenregeling.

Let op!

 • U kunt de garantie alleen afsluiten als u werkt met een BouwGarant-aannemer.
 • De aanvraag van de Nieuwbouwgarantie loopt via het bouwbedrijf.
 • Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. Afwijzing van een aanvraag is dus mogelijk.
 • U dient uw aannemer te betalen conform de betalingsregeling van BouwGarant.
 • U dient de standaardovereenkomsten te gebruiken met de daarbij behorende algemene voorwaarden & toelichting.
 • Na het afsluiten ontvangt u een certificaat. Alleen met dit certificaat heeft u garantie.
 • De Nieuwbouwgarantie kan worden afgesloten voor werken met een maximale aanneemsom van € 750.000 inclusief BTW.
 • De kosten van de Nieuwbouwgarantie bedragen 0,45% van de (koop)aanneemsom inclusief BTW met een minimum van € 350,-. Per aanmelding van een nieuwbouwproject wordt €350,- in rekening gebracht (bedragen zijn exclusief BTW). Let op: bij de aanmeldingen van appartementen zijn de aanmeldkosten variabel (afhankelijk van de omvang van het project).

Let op! Dit betreft een nieuw product waarvan de exacte polisvoorwaarden nog niet definitief zijn vastgesteld.

U staat voor een belangrijk besluit…

Gaat u uw woning laten aanpassen zodat u minder energie gaat verbruiken? Of staat u voor een verbouwing waar energiebesparende maatregelen deel van uitmaken? Kies dan voor de zekerheid van de EnergiePrestatieGarantie. Dan weet u zeker dat u op uw energierekening gaat besparen.

De EnergiePrestatieGarantie geeft u de zekerheid dat de werkzaamheden goed en volgens afspraak worden uitgevoerd. Maar u wilt natuurlijk ook zekerheid dat de beoogde besparing daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De EnergiePrestatieGarantie biedt u deze zekerheid.

Wij garanderen u:

 • Een 10-jarige verzekerde rendementsgarantie. Behoudens:
  – Afwijkend gedrag.
  – Afwijkend klimaat.
  – Slijtage/vervanging van actieve energiemaatregelen (nooit eerder dan na 3 jaar).
 • Na oplevering 6 maanden garantie voor oplevergebreken en 18 maanden voor constructieve gebreken.
 • Bij faillissement van het bouwbedrijf worden de extra afbouwkosten vergoed.

Hoe werkt het?

Wordt het rendement niet gehaald? Dan gaat in eerste instantie een energiecoach samen met u op zoek naar de oorzaak. Afhankelijk van de resultaten worden waar nodig verbetermaatregelen genomen en/of ontvangt u een schadevergoeding. Natuurlijk in de mate waarin het rendement niet is waargemaakt.

Wat vragen wij van u?

 • U beschikt over minimaal 2 jaar historie van het energieverbruik;
 • U beschikt over een Energie Prestatie Advies (BRL 9500 00-02).
 • Uw woning beschikt over een slimme meter.
 • Het energielabel dient minimaal 2 sprongen te verbeteren.

Kosten tijdens de pilot (bestaande bouw)

Bij een totale aanneemsom tot €60.000 betaalt u:

 • €350,- excl. BTW premie.

Bij een aanneemsom die hoger is dan €60.000 betaalt u:

 • 0,25% premie over de totale aanneemsom.
 • Plus: 2% over de som die energie-gebonden installaties / werkzaamheden betreffen, met een minimum van €200,-.

Let op!

 • U kunt de garantie alleen afsluiten als u werkt met een BouwGarant-aannemer.
 • Sluit de garantie af voor aanvang van de werkzaamheden.
 • U dient in het bezit zijn van een getekend contract (inclusief specificatie van kosten en materialen) tussen u en uw aannemer voordat u de garantie afsluit.
 • U dient uw aannemer betalen conform de betalingsregeling van BouwGarant (betaal nooit grote bedragen vooruit!).
 • Na het afsluiten ontvangt u een certificaat. Alleen met dit certificaat heeft u garantie.
 • De maximale aanneemsom bedraagt € 350.000 exclusief BTW.
 • De kosten van de Verbouwgarantie bedragen 0,25% van de aanneemsom inclusief BTW met een minimum van € 150,-.

Betalingsregeling

Als u grote bedragen vooruit betaalt, loopt u groot risico bij een faillissement van uw aannemer. Het is daarom van groot belang dat uw betalingen gelijk lopen met de voortgang van het werk:

 • Verbouwing tot €10.000: Betaalt u naar rato van het uitgevoerde werk.
 • Verbouwing van € 10.000 tot € 350.000 (exclusief BTW): dan betaalt u bij aanvang 10% van de aanneemsom. Tijdens de bouw betaalt u naar rato van het uitgevoerde werk. De laatste 10% betaalt u bij de oplevering.

Aanvragen tot €75.000 kunt u zelf via de website regelen. Voor aanvragen boven de €75.000 gebruikt u dit formulier: Aanvraagformulier Verbouwgarantie. Aanvragen via het formulier worden rechtsreeks aan het bouwbedrijf gefactureerd.

7 stappen voor Optimale zekerheid

U heeft uw wensen op een rij en het budget is bepaald. Voor een zorgeloze bouw en optimale zekerheid neemt u de volgende 7 stappen:

Zekerheid

Met de garantie van BouwGarant heeft u de zekerheid dat:

 • Bij faillissement van uw aannemer de extra afbouwkosten worden vergoed.
 • U garantie heeft tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).
  Let op! Bij de garantieproducten horen garantieregelingen.
  De tekst op deze website is niet volledig, de garantieregelingen vindt u onder de
  download, klik hier.